1  
 Αρχική
Untitled Document
 
 
 
 
 
Untitled Document
Teltonika FM1010 12 +mobile data

: 120 € **
 
Untitled Document

E GPS

GPS

M

Laser

GPS Trackers

Wearables

FLIR OTS

 

Ο δικτυακς τπος www.e-jgc.gr εναι το επσημο ηλεκτρονικ κατστημα της αννυμης εταιρεας με την επωνυμα «JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» και εδρεει στο Μαροσι Αττικς. Πριν εισλθετε στο ηλεκτρονικ κατστημα και περιηγηθετε στην ιστοσελδα μας, σας καλομε να συμβουλευτετε τους κτωθι ρους και προποθσεις, που εφαρμζονται ειδικ για τη χρση του ηλεκτρονικο καταστματος της JGC, που βρσκεται στην διεθυνση www.e-jgc.gr.
Βεβαιωθετε τι συμφωνετε με τους κτωθι ρους και προποθσεις διτι η περαιτρω χρση και η περιγηση σας στην νω ιστοσελδα www.e-jgc.gr συνεπγεται την ρητ και ανεπιφλακτη συγκατθεση και συνανεση σας με αυτος.
 
1.      Περιεχμενο και πληροφορες
λο το περιεχμενο του δικτυακο τπου, συμπεριλαμβανομνων εικνων, γραφικν, φωτογραφιν, σχεδων, κειμνων, και παρεχμενων προντων αποτελον πνευματικ ιδιοκτησα της JGC A.E. και προστατεονται κατ τις σχετικς διατξεις του ελληνικο δικαου, του ευρωπακο δικαου και των διεθνν συμβσεων. Η JGC A.E. διατηρε το δικαωμα να αλλξει το περιεχμενο της ιστοσελδας e-jgc.gr (στο εξς: η Ιστοσελδα) αν πσα στιγμ χωρς προειδοποηση. Ο λεγχος των τεχνικν πληροφοριν που παρχονται και της καταλληλτητας των ειδν που παραγγλλονται ανκει στην αποκλειστικ ευθνη του πελτη που χρησιμοποιε την Ιστοσελδα (στο εξς: ο Πελτης). Η JGC A.E. δεν φρει καμα ευθνη για τυχν ασυμβαττητες των προντων με λλα προντα.
 
2.      Δηλσεις πελτη
 Ο Πελτης δηλνει τι λες οι πληροφορες που παρχονται απ αυτν κατ τη χρση της Ιστοσελδας εναι ακριβες. Ο Πελτης αναλαμβνει την υποχρωση να καλψει κθε ζημα της JGC A.E. θυγατρικν της συνεργαζμενων επιχειρσεων απ τη χρση της παροσας Ιστοσελδας και του λογαριασμο του Πελτη απ μη εξουσιοδοτημνα απ τον Πελτη τομα.
 
3.      Περιορισμς ευθνης
Η JGC A.E. ουδεμα ευθνη φρει για μεση μμεση, θετικ αποθετικ ζημα, που μπορε να προκψει απ την λλειψη ικαντητας χρσης της Ιστοσελδας καθς και απ τυχν σφλματα, διακοπς, ελαττματα.
 
4.      Δικαιματα πνευματικς ιδιοκτησας
Απαγορεεται οποιαδποτε αντιγραφ, αναλογικ / ψηφιακ εγγραφ και μηχανικ αναπαραγωγ, διανομ, μεταφορ, downloading, μεταποηση, μεταπληση, δημιουργα παργωγης εργασας παραπλνηση του κοινο σχετικ με τον πραγματικ παροχα του Περιεχομνου του διαδικτυακο τπου. Τυχν αναπαραγωγ, επανκδοση, φρτωση, ανακονωση, διδοση μετδοση οποιαδποτε λλη χρση του Περιεχομνου με οποιοδποτε τρπο μσο για εμπορικος λλους σκοπος επιτρπεται μνο κατπιν προηγομενης γραπτς δειας της JGC A.E. οιουδποτε λλου νμιμου δικαιοχου των ανωτρω πνευματικν δικαιωμτων.
Τα ονματα, εικνες, λογτυπα και διακριτικ γνωρσματα που αντιπροσωπεουν την JGC A.E. /και το ηλεκτρονικ της κατστημα www.e-jgc.gr /και τρτα μρη συμβεβλημνα με αυτος καθς και τα προντα τις υπηρεσες τους, εναι αποκλειστικ σματα και διακριτικ γνωρσματα της JGC A.E. /και του www.e-jgc.gr /και των νω τρτων μερν και προστατεονται απ τους ελληνικος, κοινοτικος και διεθνες νμους περ εμπορικν σημτων και βιομηχανικς και πνευματικς ιδιοκτησας. Σε κθε περπτωση η εμφνισ και κθεση τους στην ιστοσελδα www.jgc.gr και στο ηλεκτρονικ κατστημα της www.e-jgc.gr δεν θα πρπει κατ καννα τρπο να εκληφθε ως μεταββαση εκχρηση δειας δικαιματος χρσης τους.
 
5.      Χρνος αποστολς
Για προντα που εναι μεσα διαθσιμα οι αποστολς εκτελονται εντς 2 εργσιμων ημερν απ την ημερομηνα παραγγελας.
Για προντα που εναι διαθσιμα ο χρνος αποστολς εξαρτται απ την διαθεσιμτητα αφο ως διαθσιμα εμφανζονται τα προντα που χουν περιορισμνη διαθεσιμτητα και μπορε να τχει κατ την ρα εκτλεσης της παραγγελας να χουν εξαντληθε. Αν εναι διαθσιμα η παραγγελα θα εκτελεστε σε δο (2) εργσιμες εν αν δεν εναι θα εκτελεστε σε δο (2) εργσιμες απ την ημερομηνα παραλαβς απ τις κατασκευστριες εταιρεες.
Για μη διαθσιμα προντα, οι αποστολς εκτελονται εντς 2 εργσιμων ημερν απ την ημερομηνα παραλαβς των προντων απ τις κατασκευστριες εταιρεες, πως αυτ αναγρφεται στην καρτλα του κθε προντος.
 
6.      Τρπος αποστολς
Η αποστολ γνεται με εταιρεα ταχυμεταφορν courier επιλογς του αποστολα. Εξαιρονται περιπτσεις που ο πελτης χει ζητσει παραλαβ απ την δρα μας.
Τα προντα ρχονται συστημνα και απαιτεται υπογραφ. Βεβαιωθετε τι κποιος θα εναι παρν στην διεθυνση αποστολς που θα επιλξετε.
 
7.      Κστος αποστολς
Το κστος αποστολς εξαρτται απ τον γκο και το βρος των παρηγγελθντων προντων. Ξεκιν απ € 5 ελχιστη χρωση και αυξνεται ανλογα. Το κστος αποστολς υπολογζεται κατ την ολοκλρωση της παραγγελας και φανεται πριν την αποδοχ της.
Εν τα προντα επιστραφον εξαιτας εσφαλμνης ελλιπος διεθυνσης, τα ξοδα αποστολς δεν επιστρφονται.
 
8.      Ευθνη & Ασφλεια αποστολς
Τα προντα συσκευζονται με ευθνη του αποστολα ακολουθντας τους διεθνες καννες των εταιριν ταχυμεταφορν.
Η αποστολ γνεται με ευθνη του παραλπτη.
Κατ την παραλαβ της παραγγελας και παρουσα του διανομα, υποχρεοστε να ελγξετε την κατσταση των προντων προτο υπογρψετε το γγραφο παρδοσης και συνεπς αποδεχθετε το δμα. Εφσον το γγραφο παρδοσης χει υπογραφε, θεωρεται τι ελγξατε προηγουμνως την κατσταση των προντων.
λες οι αναφερμενες τιμς δεν περιλαμβνουν Φ.Π.Α. Ανλογα με την περιοχ στην οποα βρσκεστε, ισχουν οι εκστοτε συντελεστς ΦΠΑ (κανονικο μειωμνοι), οι οποοι και προστθενται αυτματα στις τιμς των προντων κατ το στδιο της παραγγελας
Δνεται η δυναττητα να επιλξετε αν η πληρωμ σας θα γνει με κδοση τιμολογου με απλ απδειξη. Τιμολγιο μπορε να εκδοθε σε εταιρεες και ελεθερους επαγγελματες, εφσον συμπληρσουν κατ την παραγγελα τους τα εξς στοιχεα: επωνυμα εταιρεας, ΑΦΜ, ΔΟΥ και Επγγελμα.
 
9.      Τρποι πληρωμς
Μπορετε να πληρσετε την παραγγελα σας με 3 τρπους:
 
Αντικαταβολ:
Πληρνετε με μετρητ τον διανομα την στιγμ της παραλαβς. Η υπηρεσα αυτ εναι δωρεν για λες τις αποστολς εντς Ελλδας. Η πληρωμ με τη μθοδο της αντικαταβολς δεν εναι δυνατ ταν το συνολικ κστος της αποστολς εναι μεγαλτερο των 500€.
 
Πιστωτικ κρτα:
Πιστωτικ κρτα. Αν διαθτετε πιστωτικ κρτα MasterCard, VISA, μπορετε να τη χρησιμοποισετε με ασφλεια μσω της τρπεζας Πειραις. λες οι συναλλαγς πραγματοποιονται μσω τρτων εξαιρετικ αξιπιστων εταρων πως η πολυβραβευμνη για τις υπηρεσες και την ασφλει της Τρπεζα Πειραις και το παγκοσμως πρωτοπρο για τις ασφαλες και αξιπιστες συναλλαγς PayPal.
 
Καννα στοιχεο της πιστωτικς σας κρτας δεν γνεται ποτ γνωστ στην JGC. Τα μνα στοιχεα που κοινοποιονται στην JGC απ τους προαναφερθντες εταρους σχετζονται με την ολοκλρωση μη της συναλλαγς και δεν περιχουν καννα ευασθητο προσωπικ δεδομνο, πως ο αριθμς της κρτας σας.
 
Υπηρεσα PayPal:
Πρκειται για το δημοφιλστερο σστημα - υπηρεσα πληρωμν μσω τρτων που μεσολαβε μεταξ Πωλητ και Αγοραστ, διευκολνοντας με ασφλεια την περαωση μια συναλλαγς γνωστοποιντας στα αντισυμβαλλμενα μρη μνο τα απαρατητα στοιχεα για την ολοκλρωση της "πληρωμς". 
 
10. Πολιτικ επιστροφν μη ελαττωματικν προντων
Λγω της φσης των ηλεκτρονικν αγορν εναι συχν το φαινμενο να μην καλπτονται οι προσδοκες του τελικο αποδκτη απ το προν της επιλογς του, εξαιτας της λλειψης της φυσικς επαφς αυτο με το προς αγορ εδος.
Η JGC A.E. στηρζοντας το Ηλεκτρονικ Εμπριο σας δνει τη δυναττητα, μσω της πληρτητας των περιγραφν των οποων αναρτ στις σελδες της, να απολαμβνετε το προνμιο της μεσης επαφς με τα προντα που διαθτει απ την οθνη του υπολογιστ σας, γργορα και εκολα.
Θλοντας μως να καλψουμε ακμη περισστερο τους πελτες μας, στε να αναδεξουμε τα οφλη της χρσης του διαδικτου στις καθημερινς μας αγορς, προσφρουμε τη δυναττητα επιστροφς των προντων. Παρακτω σας παραθτουμε τους ρους και τους τρπους επιστροφς μη ελαττωματικν προντων.
 
ροι Επιστροφς
1.      Η ημερομηνα παραλαβς της παραγγελας σας με την ημερομηνα υποβολς της ατησης για επιστροφ να μη ξεπερνει τις 14 ημερολογιακς ημρες.
2.      Η συσκευασα να μην χει παραβιαστε και να βρσκεται στην αρχικ της (εργοστασιακ) κατσταση.
 
Διαδικασα Επιστροφς
1.      Αν βρσκεστε κοντ στα γραφεα μας
Σε αυτ την περπτωση μπορετε να επισκεφθετε τα γραφεα μας και, αφτου ελεγχθε η κατσταση του προντος απ τον αρμδιο υπλληλο, να σας καθοδηγσει ο διος για τα περαιτρω.
 
2.      Αν παραλαμβνετε μσω courier
Σε αυτν την περπτωση:
2.1              Συσκευζετε το προν, σε να μεγαλτερο κουτ στε να εναι προστατευμνο κατ την αποστολ.
2.2              Τοποθετετε μσα στη συσκευασα την οποα χετε φτιξει να γγραφο στο οποο μας παραθτετε τον τρπο με τον οποο επιθυμετε να επιλσουμε την οικονομικ εκκρεμτητα, εφσον το προν κριθε ικαν προς επιστροφ.
2.3              Αποστλλετε το δμα, μσω του πρακτορεου ταχυμεταφορν απ το οποο παραλβατε την παραγγελα σας, υπψιν Τμματος Επιστροφν. Παρακαλομε σημειστε τι τα ξοδα επιστροφς επιβαρνουν τον πελτη.
Θα θλαμε να σας επισημνουμε πως σε περπτωση την οποα το προν δεν πληρε τους προαναφερθντες ρους, θα επιστρφεται στον αποστολα του με χρωση του ιδου.
Για περισστερες πληροφορες εμαστε πντα στη διθεση σας ετε μσω τηλεφνου στο 210-8023917, ετε μσω e-mail στο sales@jgc.gr
 
 

 

 
 
 
 
 
Untitled Document
  Email
   
 
 
 
Untitled Document
 

 

 

     
Untitled Document

© 2009-2019 JGC . Alphabit